Wat is uw bedrijfstype? Welk procestype zoekt u?

RDC onderzoekt datalek

RDC Nieuws 25 maart 2021

Op 24 maart kreeg RDC het bericht dat er op internet voertuig- en persoonsgegevens te koop zijn die mogelijkerwijs afkomstig zouden zijn van RDC. Direct na de melding is RDC een onderzoek gestart waarmee achterhaald kan worden of die gegevens inderdaad via RDC verkregen zijn.

Nader onderzoek wees uit dat de gegevens inderdaad van RDC afkomstig zijn. Het gaat om verouderde gegevens (uit september 2018 tot eind januari 2019).

Uit onze security-loggegevens blijkt dat er geen sprake is (geweest) van een hack. We onderzoeken nu hoe de gegevens dan wel buiten ons domein terecht zijn gekomen. Wanneer we daar meer over weten, komen we direct bij u terug met nadere informatie.

We zijn hier enorm van geschrokken. Als vanzelfsprekend hebben we direct een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens gedaan.

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. U kunt daarvoor bellen met de medewerkers van onze servicedesk op nummer 020 – 644 55 53.

Indien uzelf over dit onderwerp benaderd wordt door uw klanten, de pers of enige andere partij, dan kunt u ze te allen tijde naar ons doorverwijzen op bovenstaand telefoonnummer.

Wij betreuren dit voorval ten zeerste, en stellen alles in het werk om inzichtelijk te krijgen hoe dit heeft kunnen gebeuren, en vooral hoe dit in de toekomst te voorkomen.

Delen via