Wat is uw bedrijfstype? Welk procestype zoekt u?
storing

Storing NCO met uploaden documenten en akkoord geven

Type: Storing 30 juni 2020

Update: De verstoring is helaas nog niet geheel verholpen.

Wanneer leveranciers geclusterd zijn in een groep, is er een beheerder die de opdrachten afhandelt.
Wanneer een opdracht dan wordt opgepakt door de beheerder van die groep, worden de wijzigingen die daarop worden gedaan niet goed gelogd en worden die niet doorgestuurd naar de leasemaatschappij.

Bijvoorbeeld: Groep X bevat:

Leverancier 1
Leverancier 2
Leverancier 3;

Waarbij leverancier 1 de groepsbeheerder is en de orders allemaal behandeld. Als een order is gericht aan leverancier 2 of 3 en wordt behandeld door leverancier 1 dan gaat het niet goed.

Hiervoor wordt op dit moment hard gewerkt aan een oplossing, en wordt er getest met aangepaste software. Een tijdelijke work-around is de order annuleren, en alsnog indienen voor de beheerder van de groep, in dit voorbeeld leverancier 1.

Daarnaast ervaren sommige dealers problemen met het uploaden van de factuur en goedkeuren van de status. Dit is veelal in Internet Explorer. U kunt hiervoor het beste gebruik maken van Google Chrome of Edge. Mocht u daar nog problemen ervaren, dan kunt u CTRL F5 drukken en daarmee de browsercache opschonen. Hierna krijgt u de vraag om de gegevens opnieuw in te dienen. Als u dit doet kunt u daarna opnieuw akkoord geven waarna u de order verder kunt afronden.

 

Excuses voor het ontstane ongemak! Indien u problemen hebt met specifieke orders of andere vragen, kunt u contact opnemen met onze servicedesk via support@rdc.nl of 020-6445553