Wat is uw bedrijfstype? Welk procestype zoekt u?
mededeling

Aanpassingen in ORB dienst en ORAD per 1 januari 2019

Type: Mededeling 2 januari 2019

 

Wijzigingen in Opname in bedrijfsvoorraad

Het opnemen van een voertuig in de bedrijfsvoorraad wordt vanaf 1 januari 2019 in een aantal situaties makkelijker gemaakt.

 

Opnemen eigen voertuigen in bedrijfsvoorraad

Voor het opnemen van een voertuig in de bedrijfsvoorraad die al is geregistreerd op dezelfde rechtspersoon, is een volledig kentekenbewijs nodig. Dit voegt echter niets toe en om die reden gaat de RDW dit gemakkelijker maken. Wanneer een voertuig op naam staat van een bedrijf en deze moet opgenomen worden in zijn bedrijfsvoorraad, (bijvoorbeeld als een leasemaatschappij een eigen voertuig wil vrijwaren -op dezelfde rechtspersoon-), dan is kenteken, meldcode en de tellerstand voldoende. Het ingeven van documentnummer en tenaamstellingscodes vervalt hiermee.

 

Kenteken als extra controle op invoer

Wanneer een voertuig met kentekencard in de bedrijfsvoorraad moet worden opgenomen, moeten hiervoor het documentnummer en beide delen van de tenaamstellingscode worden ingevoerd. Omdat het voor de erkenninghouder niet altijd duidelijk is met welk voertuig er nu wordt gewerkt, heeft de branche aangegeven ook het kenteken in te willen geven. De RDW controleert dan of het opgegeven kenteken bij het betreffende documentnummer hoort. Het kenteken is in dit geval optioneel.

 

Vrijwaren gestolen voertuig door verzekeraar voortaan alleen op kenteken en meldcode

Verzekeraars die gebruik maken van ORB mogen (als enige) gestolen voertuigen vrijwaren. Dat moet nu met de functie ‘Vrijwaren met papieren kentekenbewijs’ en dan zijn verplicht; kenteken, meldcode en de duplicaatcode en die mag nu nul zijn (vaak onbekend bij diefstal). De aanpassing op 1 januari wordt voor deze gebruikers; vrijwaren moet uitsluitend met kenteken en meldcode. De duplicaatcode mag niet meer worden ingevuld. Als dat toch gebeurt, krijgt u RDW foutmelding 165: Belemmerende status.

 

Wijziging In ORAD  (demontage)

Zowel het veld Tellerstand als ‘Geen Teller’’ zijn nu een vrij veld geworden. Voorheen moest één van beiden verplicht gevuld zijn. Dat is niet meer zo vanaf 1 jan 2019.

 

Extra variant op ORB scherm

De nieuwe ORB meld mogelijkheden bij punt 1, 2 en 3 kunt u invullen op het scherm achter de nieuwe keuze:   ‘’Alles’’.

De RDW beoordeelt of een bepaalde combinatie van ORB invoergegevens bij een bepaald type erkenninghouder, houderschap, kentekendocument en voertuigstatus juist is.  Als u bij de keuze ‘’Alles’’ dus een gegevens-combinatie opgeeft die niet is toegestaan krijgt u vanzelf van de RDW een foutmelding.

 

Later in 2019

Later in 2019 wordt het mogelijk om een niet eerder tenaamgesteld voertuig te vrijwaren met het kenteken en  beide tenaamstellingscodes.  Dit kan nu nog niet.

 

Met vriendelijk groeten,

RDC inMotiv B.V.

Klant Contact Centrum

0900 – 2 700 700