Maak het klanten makkelijk met het vooraf ingevulde reviewformulier op klantenvertellen.nl - RDC
Wat is uw bedrijfstype? Welk procestype zoekt u?

Maak het klanten makkelijk met het vooraf ingevulde reviewformulier op klantenvertellen.nl

Maak het klanten makkelijk met het vooraf ingevulde reviewformulier op klantenvertellen.nl!

Door verschillende variabele velden vanuit CaRe-Mail te verwerken in uw klantenvertellen-reviewlink, worden de naw-velden in het reviewformulier automatisch gevuld met bekende informatie van de klant. Op deze manier kan uw klant direct beginnen met het invullen van de vragenlijst.

Hoe stelt u dit in?
Het instellen van de vooraf ingevulde link is mogelijk wanneer u gebruik maakt van de klantenvertellen-link die als volgt is opgebouwd (waarbij op de plek van UWAUTOBEDRIJF de naam en vestiging van uw eigen autobedrijf staat):

http://mobiliteit.klantenvertellen.nl/beoordeel/UWAUTOBEDRIJF/volledig

Vervolgens voegt u de variabele velden van CaRe-Mail toe door onderstaande regel achter de hyperlink te plakken:

?voornaam=[KLANT_VOORLETTERS]&achternaam=[KLANT_ACHTERNAAM]&woonplaats=[KLANT_WOONPLAATS]&email=[KLANT_EMAILADRES]

Als u vervolgens een testbericht stuurt met de nieuwe link en hierop klikt, zult u zien dat de naw-velden zijn gevuld met de dummygegevens van CaRe-Mail. Wanneer u het follow-up bericht daadwerkelijk naar uw klant verstuurt, worden hier de naw-gegevens van de desbetreffende klant geplaatst.