Wat is uw bedrijfstype? Welk procestype zoekt u?

INDI2; updates en releases in 2019

RDC Nieuws 29 januari 2020

INDI is hét centrale verzamel- en uitwisselpunt van klant- en voertuiggegevens voor importeurs en dealers. Updates zoals verhuizingen, autobezit en APK-datums worden voor je klaargezet om met één druk op de knop in jouw DMS verwerkt te worden. Het aanvullen van adres, naam en bedrijfsgegevens gebeurt aan de hand van gerenommeerde bronnen zoals KvK en CDDN. De voertuiggegevens van ‘vreemde’ merken worden voorzien van de juiste commerciële uitvoering en technische gegevens. Al met al heb je met INDI een up-to-date klant- en voertuigbestand.

Om de kwaliteit van deze dienstverlening hoog te houden, implementeren wij voortdurend verbeteringen, aanpassingen en updates. Wij praten je graag bij over alle ontwikkelingen die in 2019 op INDI zijn doorgevoerd.

Schermaanpassingen

 • De zoekfuncties zijn gelijk getrokken.
 • Een retry-functie vanuit het beheerscherm: als vervolg hierop zijn schermen ontwikkeld die je beter inzicht geven in het aantal fouten per RDC-nummer. Deze schermen toont gedetailleerde logdata bij de fout, en de mogelijkheid om die op te slaan in een CSV.
 • De beheerpagina kan nu ook testberichten naar het RPD-topic sturen.
 • Via de beheerpagina worden mappings tussen DMS’en en INDI getoond.
 • De beheerpagina is uitgebreid om Wincar JSON berichten met communicatie-instellingen te produceren.
 • Implementatie FUBE rapportagescherm:
  • Er moeten alleen gebruikers met INDI abonnementen worden getoond (zie Abonnementsgroep op pagina Bedrijfskoppelingen).
  • Er moet een nieuwe tabel worden toegevoegd met twee kolommen: deze moet per DMS-type laten zien hoeveel DMS’en van dat type er aangesloten zijn.
  • Kolom maken waarbij we klant vs klant 30 dagen procentueel beschouwen.
 • De kolommen op de beheerpagina zijn sorteerbaar gemaakt.

 DMS mappings

 • Autoline (gecertificeerd)
 • TruckVision (pre-pilot)
 • WinCar (pilots, inclusief communicatievoorkeuren)
 • CarIT (pre-pilot, inclusief communicatievoorkeuren)
 • Verbeteringen mapping code:
  • We ondersteunen nu:
   • herhalende blokken ROC-Hub JSON die zelf ook herhalende blokken bevatten;
   • een-op-veel relaties waarbij een kolom in een kindtabel het relatietype bepaalt.
   • de webservice kan nu ook op basis van attribuutverrijkingen uitleveren.
  • De mapping code is aangepast om het maken van mappings te vereenvoudigen:
   • overbodige database is verwijderd (waardoor parallel werken veel gemakkelijker is);
   • de code voor een-op-veel relaties is sterk vereenvoudigd;
   • er worden geen java enums meer gebruikt/misbruikt in de mapping code.

Verrijkingen

 • Verrijkt nu ook de voertuiggegevens die gerelateerd zijn aan Trucks (als INDI1).
 • DQE vult ontbrekende postcodes (weer) aan.
 • Verwisselen telefoonnummers is nu instelbaar (handmatig/automatisch, DMS/DQE).
 • Herbeoordelen werkt nu ook na verwisselen telefoonnummers.
 • Verrijken van lege/gevulde chassisnummers kan nu apart worden geconfigureerd.

Compliance

 • Er wordt gelogd in de database WIE er WANNEER een instelling wijzigt namens WELK bedrijf.
 • Na een GDC worden alle records die niet meer in het DMS staan, bij DQE verwijderd (synchronisatie verwijderde berichten).

Foutafhandeling

 • Alle relevante metadata van een ROC-Hub bericht komt nu in de foutendatabase terecht.
 • Foutmeldingen en logstatements door heel DQE zijn verduidelijkt en efficiënter gemaakt.

Importeurs

 • De mutatiewebservice voor importeurs (MVP) is geïmplementeerd.
 • De relatie tussen dealers en importeurs is nu beschikbaar voor de mutatiewebservice (DIA webservice).
 • Als importeur kun je nu alle mailadressen uit een DMS toetsen, om ontbrekende aan te vullen.

Architectuur

 • De RPD producer kan nu ook RPDs posten op de RDC Enterprise servicebus.
 • Overbodige microservices zijn verwijderd: enrich-starters zijn verwijderd en queues per bron zijn vervangen door topic.

Performance & stabiliteit

 • De load in DQE is gereduceerd door onnodig aangeleverde delta’s van de ROC-Hub te blokkeren.
 • De performance-problemen van de enrichment webservice zijn aangepakt:
  • verbonden klant- en rollentabellen zijn samengevoegd;
  • er wordt een duidelijke foutmelding gegeven bij een time-out.

 

Concurrency

 • Bij meerdere gelijktijdige verrijkingen wordt nu de volgordelijkheid in ketenverwerking gegarandeerd.
 • De concurrency problemen in Combiner zijn opgelost: deadlock problemen.
 • We zijn overgestapt naar de nieuwste Azure Servicebus SDK.
 • Communicatie-instellingen aanleveren aan mutatieabonnementen voor CarIT.

Aanpassingen aan het automatische testframework

 • Herbeoordeling van voertuigen, selectiehistorie en het ontkoppelen o.b.v. instellingen kunnen automatisch getest worden.
 • Na opslaan Klant/Voertuig, wordt een check gedaan bij Reeds Beoordeeld en WebService.
 • Herbeoordelen van klanten en voertuigen automatisch laten testen.
 • RPDs worden automatisch getest.
 • Het testframework test nu de CDDN-mutaties door berichten op de eureka-queue te plaatsen.
 • Verschillende DMS’en (zoals CarIT en Truckvision zijn toegevoegd.

Databaseaanpassingen

 • Queries die worden gedaan door de enrichment webservice versnellen, (clustered) indexen aangepast.
 • Dubbele records die verschenen in de decouple_assessment zijn verwijderd en er wordt voorkomen dat ze opnieuw verschijnen.
 • Verwerken van RPDs vergt 100% van de databasecapaciteit: na onderzoek o.a. indexen aangepast.
 • We hebben ervoor gezorgd dat de mappings niet meer uit de DMS config database worden gehaald; ze staan nu in de code.
 • Indexen van de databases worden nu automatisch periodiek gedefragmenteerd. We zagen een hoge defragmentatie van indexen.
 • Link- en rollentabellen zijn samengevoegd.
 • Aparte tabellen met verrijkingen naar NULL zijn verwijderd.

DWHDB-Writer

 • Migratie DWHDB naar Azure (en Azure SQL).
 • Truckvelden schrijven naar DWHDB.
 • Communicatie voorkeuren schrijven naar DWHDB.

Eureka

 • Eureka heeft nu beheerschermen met grafieken voor trendanalyses.
 • Eureka logt naar Application Insights, zodat deze doorzocht kunnen worden.
 • Eureka schrijft nu ook naar premium servicebus.

Opgeloste storingen:

 • Azure major storing.
 • Datalek door verkeerde input via ROC-Hub/ ROC-kastjes. Het incident is afgehandeld en volledig via de formele procedure getoetst, impact geminimaliseerd en schade hersteld.
 • Onterechte verrijking van enkele records naar NULL.

Generiek:

 • Overgang naar JAVA 11.
 • Codeverbeteringen naar aanleiding van striktere Sonar Quality Gates.
 • De test coverage is toegenomen van ~75% naar >90%.
 • De cognitieve complexiteit is nu kleiner dan in het begin van 2019 (van ~2500 naar ~2470).

Heb je interesse? Dan kun je een mailtje sturen naar: servicedesk@rdc.nl o.v.v.: ‘INDI2’.

 

Delen via