Wat is uw bedrijfstype? Welk procestype zoekt u?

Kunnen twee verschillende medewerkers op dezelfde dag dezelfde auto registreren?

17 juni 2016

Is zo’n dubbele registratie correct? Ja, dit is correct. BARS is gebaseerd op de handreiking bijtelling auto van de zaak. In de handreiking staan twee situaties: een auto wordt gebruikt buiten werktijd en moet dus geregistreerd worden. Of, er wordt geen auto meegenomen vanwege bijvoorbeeld vakantie of ziekte en dan moet de auto bijgeteld worden die de afgelopen twee maanden het meest privé is gebruikt. In deze situatie kan het dan voorkomen dat een auto op één dag bij verschillende personen geregistreerd wordt. Immers, de essentie van bijtelling zit in het gebruiksrecht van een auto van de zaak dat een medewerker heeft. Of de auto ook daadwerkelijk gebruikt wordt, doet niet ter zake. Dat is ook de reden dat BARS de dubbele registratie toe staat. Een medewerker die ziek is, of met vakantie gaat behoudt dat gebruiksrecht. Maakt de medewerker geen gebruik van zijn ‘recht’ en gebruikt hij gedurende een periode geen auto van de zaak, moet hij toch bijtellen. De fiscus hanteert bij het bepalen van de bijtelling de waarde van de meest gebruikte auto in de voorliggende periode. Vanzelfsprekend doet BARS dat ook. Een dubbele registratie is dus mogelijk.

 

Delen via