Wat is uw bedrijfstype? Welk procestype zoekt u?

Brandstofetiketten en WLTP, probleem en oplossing

Nieuws 20 oktober 2017

Tot dusver kon altijd gebruikt worden gemaakt van de CO2– en verbruikswaarden uit de Typegoedkeuring om een energielabel voor het brandstofetiket te maken. Met ingang van de WLTP worden de CO2– en verbruikswaarde van het individuele voertuig niet langer in de Typegoedkeuring, maar nog slechts op het CvO weergegeven.

Volgens het Besluit etikettering energiegebruik personenauto’s moet de importeur ervoor zorgen dat de dealer beschikt over de voor energie-etiketten benodigde informatie. De dealer is verantwoordelijk voor weergave van het energielabel bij te koop aangeboden nieuwe personenauto’s.

RDC heeft in samenwerking met RAI en BOVAG naar een oplossing gezocht die bewerkstelligt dat importeur en dealer ook bij WLTP-auto’s kunnen voldoen aan hun verplichting een label te verstrekken. Haast was daarbij geboden, want de eerste WLTP-auto’s worden de komende maanden verwacht. De nu geïmplementeerde oplossing lijkt voor de eerste introducties van WLTP-voertuigen afdoende. Op termijn zullen we, na evaluatie van de eerste praktijkervaringen, met een definitieve oplossing komen.

Alle gebruikers van het huidige brandstofetiketteringssysteem krijgen deze WLTP-oplossing vanaf 20 oktober a.s. kosteloos in hun RDC-dienstenmenu. Merkorganisaties die het systeem ook willen gebruiken kunnen zich per merk via RAI Vereniging aanmelden.

 

Hier leest u meer over Brandstofetikettering

 

Delen via